Chuyên nghiệp thiết kế chế tạo thiết bị tổng thể cho xưởng mạ cực dương

CE
Giấy chứng nhận CE

ISO 9001:2000
ISO 9001 : 2008 bản chính

E-MAIL

Anodizing Equipments
Anodizing Equipments
Anodizing Equipments
Anodizing Equipments
Anodizing Equipments
Anodizing Equipments

Công ty WorldClean vì khách hàng cung cấp toàn bộ công trình thiết bị cho xưởng mạ hoặc kết hợp bao thầu công trình, máy móc, các thiết bị đo và điều khiển, phần điện, công trình kỹ thuật hóa chất và tiến hành thiết kế quy hoạch các phương thức dự án quản lý như : chế tạo máy, lắp đặt máy chạy thử.

New Stuff
- Chemical polishing VIDEO
- Nickel Salt Electrolytic Coloring Technology

Partners and Agency
- Anodize USA
- German
- Italian
- Japanese